Wiedza

Co trzeba zrobić, aby zrealizować projekt?

Przede wszystkim należy znaleźć grupę osób, które tak jak my chcą działać i poświęcić swój cenny czas na realizację projektu. Warto wspólnie zastanowić się, dla kogo chcemy działać, jaki jest nasz cel i w jaki sposób chcemy go zrealizować.


Na tym etapie musimy również określić nasze zasoby (osobowe, materialne, finansowe), zastanowić się nad tym, jakich jeszcze zasobów potrzebujemy, aby zrealizować działanie i w jaki sposób możemy je pozyskać. Kluczową kwestią jest stworzenie harmonogramu działań – listy zadań do wykonania, wraz z podziałem obowiązków i określeniem dat ich realizacji.

Przy podziale zadań warto uwzględnić kompetencje każdego z członków zespołu i dopasować zadania w taki sposób, aby były z nimi spójne. Należy również przeprowadzić analizę ryzyka i zastanowić się, jakie wyzwania mogą się przed nami pojawić i co może nie wyjść – pomoże to nam w uniknięciu problemów i zaplanowaniu tzw. planu B.

Po zaplanowaniu działań należy wypełnić formularz aplikacyjny dostępny tutaj i wysłać go nam za pośrednictwem poczty elektronicznej. Po zapoznaniu się z wnioskiem skontaktujemy się z Wami w celu przekazania dalszych instrukcji.