Wiedza

Czym jest projekt?

Projekt społeczny to metoda pracy, która powinna prowadzić do pewnej zmiany społecznej. Jest to sekwencja zadań podjętych z zamierzeniem osiągnięcia unikalnych celów w określonych ramach czasowych.


Biorąc pod uwagę powyższą definicję, projekt to inaczej działanie, które zamierzacie zrealizować, mając na uwadze konkretny cel, który chcecie osiągnąć. Kształt projektu jest zależny od wielu czynników – przede wszystkim od tego, do jakiej grupy osób kierujecie swoje działania oraz jakie potrzeby mają te osoby.

Znając potrzeby, możecie określić cel jaki wam przyświeca, zaś znając cel – wybrać najlepszą metodę jego realizacji.

Do obejrzenia:

Kanał Regionalnego Centrum Wolontariatu w Katowicach, poświęcony realizacji projektów szkolnych.

Do poczytania:

Publikacja Komisji Europejskiej poświęcona zagadnieniu zarządzania projektami.