O projekcie

Idea projektu

Projekt „Wylęgarnia inicjatyw” skierowany jest do osób w wieku 15 – 29 lat, których łączy chęć działania oraz potrzeba rozwoju i realizacji swoich pasji. Poszukujemy osób indywidualnych oraz grup działających na terenie Małego i Dużego Trójmiasta oraz okolic, których członkowie chcą kreatywnie działać na rzecz lokalnej społeczności i realizować własne pomysły na działania.

W skład działań projektowych wchodzą trzy, niezależne od siebie, elementy. Uczestnictwo we wszystkich elementach jest bezpłatne, do projektu można dołączyć w każdej chwili. Każde działanie jest niezależne, co oznacza, że aby wziąć udział w projekcie, nie trzeba uczestniczyć w każdym z nich.


WYMYŚLNIK

Inspirujące spotkania z ciekawymi ludźmi.


WYJAŚNIK

Jednodniowe szkolenia z zakresu zarządzania projektami oraz pracy w grupie.


WYTWÓRNIK

Realizacja autorskich projektów społecznych, bazujących na Twoich zainteresowaniach i pomysłach.