Inicjatorzy

Inez i Agnieszka

Gdańsk

LOKALIZACJA

2

CZŁONKÓWKONTAKT

DZIAŁANIA:

Dzień HerbatyInez i Agnieszka to studentki Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych oraz Organizatorki Dnia Herbaty na WNS. Pomysł stworzenia wydarzenia w którym studenci mieli możliwość integracji oraz wypicia gorącej herbaty w zimowy styczniowy poniedziałek powstał na jednych z zajęć prowadzonych przez dr Magdalenę Żadkowską. Jednodniowy dzień herbaty był podstawą do realizacji w przyszłości większego projektu, którym to studenci otrzymaliby pomieszczenie w którym mogliby przygotować sobie gorący napój oraz możliwość wymiany doświadczeniami uczelnianymi.