Działania

Planszówkowa integracja

Gdańsk

LOKALIZACJA

0

ODBIORCÓW

Ola, Kasia i Klaudia

TWÓRCY

2016

EDYCJA


Celem projektu było zintegrowanie studentów studiujących socjologię na Uniwersytecie Gdańskim.

Powodem stworzenia planu oraz organizacji projektu jest słaba integracja oraz komunikacja pomiędzy studentami socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. W związku z nielicznymi okazjami do spotkań poza zajęciami i wspólną integrację, istnieje problem w nawiązywaniu nowych kontaktów oraz podtrzymywaniu znajomości między studentami z różnych roczników socjologii. Właśnie z tego względu powstał projekt dotyczący integracji poprzez świetną zabawę podczas grania w gry planszowe.

Grupą docelową było również „Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR-MARKOT Dom Samotnej Matki z Dziećmi i Osób Starszych”, któremu po zorganizowanym spotkaniu integracyjnym dla studentów, zostały przekazane gry zakupione dzięki dofinansowaniu. Miejsce to zostało wybrane ze względu na chęć integracji pomiędzy mieszkańcami placówki oraz urozmaicenia czasu wolnego osobom w niej przebywającym.