Działania

Jak udzielić I pomocy

Wejherowo

LOKALIZACJA

35

ODBIORCÓW

ZZ 30 WDH Leśne Skrzaty

TWÓRCY

2016

EDYCJA


Projekt polegał na zrealizowaniu warsztatów pierwszej pomocy dla osób uczestniczących w zimowisku WHH, które odbywało się w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdyni.

W ramach projektu wyszkoleni instruktorzy w osobach Kuby i Marcina przeprowadzili szkolenia dla części dzieci i młodzieży uczestniczącej w zimowisku WHH. Szkolenia odbywało się w ciągu 2 dni. W pierwszym dniu odbyły się zajęcia z podstaw I pomocy dla osób poniżej 12 r. życia, w których wzięły udział 23 osoby. W drugim dniu odbyło się szkolenie podstawowe IFACC dla osób, które ukończyły 12 lat. W szkoleniu wzięło udział 12 osób, które na jego zakończenie otrzymały certyfikaty ukończenia szkolenia podstawowego z zakresu I pomocy wydane przez IFACC.

Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy nauczyli się m.in. jak:
- postępować w sytuacji zagrożenia życia (zatrzymanie krążenia, zadławienia),
- wzywać pomocy,
- dbać o własne bezpieczeństwo,
- opatrywać podstawowe rany i tamować krwotoki,
- postępować zrobić z osobą oddychającą ale nieprzytomną,
- postępować w przypadku złamań kończyn.