Działania

Odzyskane czy ocalone? Dziedzictwo kulturowe powiatu wejherowskiego na przykładzie historycznych obiektów rezydencjalnych

Wejherowo

LOKALIZACJA

15

ODBIORCÓW

DIPP

TWÓRCY

2016

EDYCJA


W Muzeum Wejherowa odbyło się wyjątkowe spotkanie poświęcone regionalnemu dziedzictwu kulturowemu powiatu wejherowskiego.

Inicjatorka spotkania, Nina Herzberg, przedstawiła uczestnikom wybrane obiekty rezydencjalne i zwróciła uwagę na ich atrakcyjność zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Celem spotkania było rozpoczęcie dialogu na temat spuścizny kulturowej Pomorza oraz działań, jakie należy podjąć, aby uchronić zabytkowe obiekty od zapomnienia.

Wydarzenie zostało udostępnione na portalu Facebook.