Działania

Szkolenie z zakresu "Efektywnej komunikacji"

Gdynia, Chylonia

LOKALIZACJA

25

ODBIORCÓW

Development of society trough informal education

TWÓRCY

2012/2013

EDYCJA


Odkryj błędy jakie popełniasz komunikując się z ludźmi i dowiedz się jak im przeciwdziałać!Komunikacja jest w naszym życiu sprawą podstawową. Wydawało by się więc, że nie potrzebujemy uczyć się o niej niczego nowego. Anja i Vlada udowadniająnam, że jesteśmy w błędzie! Warsztaty przygotowane przez wolontariuszki EVS prezentują ludziom jak wiele czynników wpływa na efektywność i jakośćkomunikacji. Uczestnicy spotkania mieli okazję by lepiej przyjrzeć się temu jak się wypowiadają, jak słuchają i jakich używają gestów w trakcie swojej wypowiedzi. Szybko wyszły na jaw takie potknięcia jak powtarzanie wciąż tych samych słów np. no, nie, tak czy nieumiejętnośćdostosowywania tempa wypowiedzi.

Zajęcia jakie przeprowadziły dziewczyny odbiegały od nudnych wykładów na podobne tematy i dziękićwiczeniom aktywującym grupę okazały się bardzo ciekawe i dające wiele domyślenia.